Informacje kontaktowe
Firma Audytorska SPECTRUM
62-700 Turek
Kolska Szosa 28

Telefon: (63) 289-18-14
Fax: (63) 289-18-14
www.spectrum-audyt.pl

Usługi Audytorskie

Firma SPECTRUM oferuje Państwu następujące usługi audytorskie:

  • badanie rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, jednostkowych oraz skonsolidowanych
  • badanie i przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych
  • wycena udziałów , akcji
  • wycena przedsiębiorstw
  • doradztwo podatkowe i księgowe
  • sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych
  • diagnozowanie kondycji finansowej podmiotów

Przeprowadzane przez nas badania sprawozdań finansowych przedstawiają rzetelne, jasne informacje dotyczące nie tylko rzeczywistej sytuacji majątkowej oraz finansowej firmy, ale również informacje wskazujące na podstawowe ryzyka związane z przebiegiem operacji gospodarczych i wskazówki co do sposobu ich usunięcia lub ograniczenia.

Usługi audytorskie